Kunstkort og Gicleetrykk


Her finner du både rimelige kunstkort og gicleetrykk. Gicleetrykkene er trykket i en begrenset opplag på 25, og hvert trykk er nummerert og signert.

Giclée Fine Art Print, eller bare Giclée (zhee-clay), er navnet på en moderne reproduksjons- og trykkemetode som i stigende grad blir tatt i bruk av utallige kunstnere, fotografer, gallerier og museer verden rundt.

Giclée er den mest avanserte digitale kunsttrykk prosess som finnes, og omfatter både digitalisering av originale verk, digital etterbehandling og selve trykkingen. Giclée kan således både være original kunst og reproduksjoner. I dette tilfelle er det fotograferte og skannede malerier og derfor reproduksjoner. Det som gjør reproduksjonene etterspurte, og dyrere enn et kort, er kvaliteten, at de er signerte og at de er produsert i et begrenset opplag. Dette gjør det mulig for at flere kan få gleden av maleriene.

Kunstkortene er digitaltrykket på 350 gram Silk-Papir. Alle fotografier på denne siden er vannmerket. Det er ikke originalene!


Here you will find both affordable art cards and giclée prints. The giclée prints are produced in a limited edition of 25, and each print is numbered and signed.

Giclée Fine Art Print, or simply Giclée (zhee-clay), is the name of a modern reproduction and printing method that is increasingly used by countless artists, photographers, galleries, and museums around the world.

Giclée is the most advanced digital art printing process available, and includes both the digitization of original works, digital post-processing, and the printing itself. Giclée can thus be both original art and reproductions. In this case, they are reproductions of photographed and scanned paintings. What makes the reproductions sought after and more expensive than a card is the quality, the fact that they are signed, and that they are produced in a limited edition. This makes it possible for more people to enjoy the paintings.

The art cards are digitally printed on 350 gram Silk Paper. All photographs on this page are watermarked. These are not the originals!


Gicleetrykk

Gicleetrykk i 2 ulike størrelser.

Now giclee prints in 2 different sizes.

 20x20cm and 40x40cm

Giclee prints 40 x 40 cm

Kunstkort - store

Kunstkort, små